14 de gen. 2011

Any nou, DAFO nou

Ara que ja han passat el Reis Mags, el canvi d'any i, en definitiva, tot el Nadal sencer, la manera com haurem quedat en aquest punt serà la nostra realitat; la certa i punyetera realitat.
Ja no si valen futurs propòsits posteriors a les dotze campanades que disfressin les mancances de l'ara, ni el núvol de cotó que ens féu millors persones durant les Festes, ni tan sols l'espera per veure si els tres personatges d'Orient ens duien una solució als nostres enrenous.
Això d'ara i aquí és el que ens queda. Sense disfresses ni colorants. Tan senzill i tan extravagant alhora. Pur i simple.

A partir d'aquesta línia, han d'esdevenir els plantejaments serens. Caldrà fer un bon repàs de l'any acabat (com a mínim que la xifra modificada ens serveixi per fer exercici de consciència) i extreure el servil punt de partida per a un futur millor a partir d'aquestes circumstàncies.

Una eina que ens pot ser útil per una experiència com aquesta és una anàlisi DAFO. Tot i que aquesta tècnica està pensada per a l’àmbit organitzatiu i estratègic d’empreses, bé podem posar-lo a disposició d’un nivell personal.
Serà el suport necessari per a realitzar una instantània de la nostra situació actual i plantejar cap a on han de dirigir-se les properes passes per avançar cap a la ruta on preveiem major fortuna.

A grans trets, aquest DAFO consisteix a plantejar una matriu en què es vagin completant, a partir d’una pluja d’idees (brainstorming), quatre espais: debilitats (punts febles que limiten la nostra capacitat de desenvolupament), fortaleses (capacitats, virtuts o recursos que posseïm i que hem d’aprofitar per explotar noves possibilitats), amenaces (força de l’entorn que pot minvar el desenvolupament de les estratègies planejades) i oportunitats (coses que poden suposar un avantatge competitiu o una oportunitat de millora).
Per resumir-ho, debilitats i fortaleses fan referència a propietats de l’individu (formació, seguretat laboral i social, estalvis, característiques de personalitat, ...), mentre que amenaces i oportunitats seran factors externs (competència, conjuntura, situació social o econòmica, ...).
Un cop completada la plantilla, disposarem d’un mapa a partir del qual visualitzar territoris agrests i prats verds, espais on tenim quelcom a dir o cel·les amb un infinit marge a recórrer.
És senzill, però alhora un gran començament que pot ésser el suport idoni per a una reflexió serena.

A nivell personal tindrem moltes coses a treballar, això segur. I és que sempre en volem més: si tenim salut volem benestar; llavors reclamarem felicitat; i quan ens sentim feliços aspirem a sobresortir en alguna cosa (riquesa, popularitat, reconeixement o qualsevol altra excusa per a la lluita, tant se val).
Tanmateix, aquests debats interns no són pas motiu per exposar-los en una mostra pública com pot ésser un article en un setmanari. No perquè siguin privats (les voluntats individuals en general tendeixen a coincidir força), sinó perquè els petits matisos personals són els que marquen la grandesa de la peculiaritat de cada individu.
No n’hi ha dos d’iguals. Per tant, la generalització és impossible i el fet de discutir-ne, estèril.
La solució passarà ineludiblement per arromangar-se les mànigues i trobar un mateix la resposta.

Del que sí que podem opinar (de fet, ho fem constantment) és de les constants col·lectives; dels mínims comuns múltiples que es poden extreure de les noves que diàriament publiciten els diaris.
La repetició sistemàtica i cíclica durant un període de temps determinat de notícies d’una índole semblant són les que acaben caracteritzant una situació, l’estat d’un país o d’una zona.
Nogensmenys, arreplegar aquí el remei encara serà una tasca més feixuga, més pretensiosa. I sobretot en moments complicats com els que corren.

Davant de la novetat del canvi d’any i amb el parèntesi del Nadal ja fos, l’oportunitat es presenta propícia per, a part d’escoltar més i més desgràcies o històries alienes, agafar la paella pel mànec i començar a creure’ns que la cosa pot dependre per un cop de nosaltres mateixos.